Památka zesnulých #bezodpadu

16.10.2020

Tisíce tun odpadu

Koncem října a začátkem listopadu přichází na hřbitovy více lidí než obvykle, aby si zavzpomínali na své blízké, uklidili a ozdobili jejich hroby. V tomto období a následujících pár týdnech narůstá na hřbitovech velké množství odpadu. Kontejnery i místa kolem nich jsou plné plastových kytic a dalšího odpadu. Tento odpad většinou končí namísto recyklace "pohřben" na skládkách. Tříděný sběr odpadů na hřbitovech je totiž zaveden jen v některých větších městech. V obcích je zaveden tříděný sběr na hřbitově spíše výjimkou. 

Tisíce tun vyhozených surovin, které mohly být znovu přeměněny na sklo, plasty, či kompost. Samozřejmě - koupit umělý věnec a plastovou svíčku nezabere tolik času jako vyrobit vlastní a prodejcům to přinejmenším přinese zisk.

Tipy pro méně odpadu

Přinášíme vám pár tipů jak snížit množství odpadu v době Památky zesnulých, které však můžeme využívat během celého roku.

Nekupujme umělé květiny a kytice. Skládají se z různých druhů materiálů díky čemuž jsou nerecyklovatelné. Místo nich můžeme na hroby svých blízkých uložit přírodní ozdoby nebo živé květiny z vlastní zahrady, od lokálního prodejce květin nebo sušené květiny. Vybírejme takové květiny, které nejsou zabalené. Po jejich zavadnutí je můžeme zkompostovat. Vhodné jsou i víceleté květiny v květináčích, které po odkvětu nechme přezimovat např. ve sklepě a můžeme je tak použít zase za rok. Na vhodně upraveném hrobovém místě můžeme pěstovat květinový záhon.

Svíčku uložme do malého skleněného kahanu, který po vyhoření svíčky nevyhazujme, ale opakovaně ho použijme záměnou náplně. Mysleme na to už při kupování kahance a vybírejme takové, ve kterých se dají měnit náplně. Nebo jak kahance použijme vlastní nádoby, opětovně používány. Nepřehánějme to zbytečně s počtem svíček a jejich velikostí.

Nekupujme vázy, květináče a ozdoby, které jsou vyrobeny z keramiky či porcelánu. Pokud se rozbijí, nedají se recyklovat. Upřednostňujte raději skleněné, sklo lze recyklovat do nekonečna.

Odpad, který vznikne důkladně vytřiďme. Pokud na hřbitově chybí nádoby na třídění odpadu, vezměme si odpad s sebou a zahoďme ho do nádoby do jaké patří. 

Případně by možná nebylo od věci zažádat o zavedení tříděného sběru na hřbitovech od zástupců obce / města.

Přírodní hřbitovy

Ve snaze snížit množství odpadu a tím omezit negativní vlivy pohřbívání na životní prostředí vznikají ve světě, ale i například i na Slovensku přírodní hřbitovy. Jedním z nich je Zahrada vzpomínek ve Zvolenu. Tento hřbitov má jasně stanovené podmínky, jako např. zákaz některých předmětů, které nejsou z biologicky rozložitelných materiálů - umělé svíčky, kahance, umělé květiny a věnce, vázy a podobně.

zdroj: nulaodpadu.sk